Technologie wodorowe

Zajmujemy się kompleksową usługą, od zbadania potrzeb inwestora, poprzez projekt, finansowanie, dostawę sprzętu, montaż urządzeń i aparatury, opomiarowanie, spięcie w rozproszony system sterowania. Zapewniamy także sprawny serwis na wykonane prace oraz realizację gwarancji.

Skupiamy się na ciągłym poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania i zastosowań wodoru. Dążymy do wprowadzania technologicznych przełomów, które zmieniają oblicze branży.

Działamy na skalę globalną, współpracując z partnerami, instytucjami badawczymi i klientami na całym świecie. Nasza wizja to stworzenie globalnej infrastruktury opartej na technologii wodorowej.

Technologia wytwarzania wodoru

Wykorzystując zieloną energię odnawialną możemy pozyskiwać zielony wodór. Może on być wykorzystany jako paliwo lub źródło energii i ciepła.

Elektroliza zielonego wodoru to innowacyjny proces produkcji wodoru, który odgrywa kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonej i ekologicznej energii. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, elektroliza zielonego wodoru opiera się na zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa.

Paliwo przyszłości

Wodór jako paliwo może mieć zastosowanie w wielu formach odzysku energii poprzez:

  • trigenerację,
  • ogniwa paliwowe,
  • magazynowanie energii elektrycznej jako biopaliwo,
  • paliwo automotive,
  • dodatek do miejskich sieci gazowych.

Magazynowanie wodoru

Magazynowanie wodoru stawia przed nami szereg wyzwań, takich jak utrata energii w procesie magazynowania, bezpieczeństwo i ekonomiczność. Jednak ciągłe badania i rozwój technologii pozwalają nam pokonywać te przeszkody. Innowacje takie jak zaawansowane materiały magazynujące, rozwój systemów transportu wodoru i zastosowanie technologii magazynowania w małej skali przynoszą postęp w tej dziedzinie.

Preferujemy i udoskonalamy magazynowanie wodoru w tak zwanej formie związanej chemicznie, czyli w postaci amoniaku lub metanolu. Procesy te umożliwiają przechowywanie wodoru w bardziej stabilnej formie, z możliwością późniejszej regeneracji.

Pracujemy także nad materiałami pochłaniającymi wodór, czyli nanorurkami węglowymi, które absorbują i uwalniają wodór w zależności od warunków.