Technologie wodorowe

Przyświecającą nam ideą jest wprowadzenie rozwiązań wytwarzania i wykorzystania wodoru, aby wspierać zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Nasza misja to dostarczanie innowacyjnych technologii wodorowych, które zmieniają sposób, w jaki myślimy o energii.

Pracujemy nad rozwiązaniem technologicznym, mającym na celu zwiększenie niezależności energetycznej.
Chcemy dotrzeć z technologią do miast poprzez klastry energetyczne.

Rozwijamy innowacyjne systemy magazynowania i dystrybucji wodoru, umożliwiające efektywne przechowywanie i transport tego cennego nośnika energii. Działamy na rzecz budowy infrastruktury, która umożliwi powszechne korzystanie z wodoru jako źródła energii. W tym celu powołaliśmy do życia Instytut Technologii Wodorowych oraz spółkę Mistral Hydrogen.

Nasz zespół naukowy, wyróżniany na różnych światowych kongresach, przeprowadza badania i wdrożenia nowych technologii w sektorze wodorowym. Zajmujemy się takimi obszarami jak zmniejszenie energochłonności syntezy wodorowej, wytwarzaniem paliw syntetycznych, wychwytem CO2, oraz sieciowaniem węgla które umożliwia budowę zbiorników oraz układów do magazynowania i przesyłu wodoru.