Magazyny energii elektrycznej stają się podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznych. Po 1 kwietnia 2022 roku i wejściu w życie zasad net-billingu, coraz częstszym stało się powszechne przewymiarowywanie instalacji fotowoltaicznej . Zwiększenie wielkości instalacji ponad zapotrzebowanie wraz z podłączeniem magazynu energii jest coraz częstszym rozwiązaniem, by cała inwestycja zwróciła się możliwie najszybciej. Oczywiście nie tylko to jest jedną z zalet posiadania magazynu energii.

Magazyn energii to idealny partner dla Twojej instalacji fotowoltaicznej. To urządzenie, dzięki któremu możesz przechowywać wygenerowaną przez fotowoltaikę energię i wykorzystać ją wtedy, gdy pojawia się większe zapotrzebowanie. Dzięki temu korzystasz z darmowej, wyprodukowanej przez siebie energii na bieżąco, zwiększając opłacalności inwestycji oraz autokonsumpcji.

Magazyn energii jest urządzeniem służącym do przechowywania energii elektrycznej w celu jej późniejszego wykorzystania. Ma on kluczowe znaczenie w systemach energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, które są zmiennymi i niestabilnymi pod względem dostępności.

Główne cele magazynowania energii to:

  1. Wyeliminowanie lub redukcja fluktuacji w dostawie energii: Magazyny energii pozwalają na gromadzenie nadmiaru energii w okresach, gdy jest ona w nadmiarze, np. gdy generacja energii ze źródeł odnawialnych jest wysoka. Wówczas energia jest przechowywana w magazynie i może być wykorzystana wtedy, gdy zapotrzebowanie przekracza możliwości generacji energii.
  2. Zwiększenie niezawodności dostaw energii: Magazyny energii mogą pełnić rolę zapasowego źródła energii w przypadku awarii lub niedoboru energii z sieci. W przypadku, gdy występuje przerwa w dostawie energii, magazyn może dostarczyć energię, aby utrzymać ciągłość działania.
  3. Optymalizacja zużycia energii: Magazyny energii pozwalają na gromadzenie energii w okresach niższego popytu i wykorzystanie jej w godzinach szczytu, gdy koszty energii są wyższe. Można w ten sposób zmniejszyć koszty energii elektrycznej poprzez korzystanie z energii zgromadzonej w magazynie zamiast korzystać z energii z sieci.

Magazyny energii mogą być różnego rodzaju, w tym:

  1. Akumulatory: Popularne są akumulatory litowo-jonowe, które charakteryzują się wysoką gęstością energii, szybkim ładowaniem i długim czasem użytkowania. Inne rodzaje akumulatorów to np. akumulatory ołowiowo-kwasowe, akumulatory sodowo-siarkowe czy akumulatory przepływowe.
  2. Magazyny ciepła: Wykorzystują energię termiczną do przechowywania i dostarczania ciepła. Może to być realizowane poprzez wodne zbiorniki ciepła, betonowe bloki magazynujące ciepło, podziemne zbiorniki wody czy technologie oparte na fazie zmiany materiału.
  3. Inne technologie: Istnieją również inne technologie magazynowania energii, takie jak magazyny mechaniczne (np. sprężone powietrze, ciężarki), magazyny magnetyczne czy technologie oparte na chemicznej konwersji energii (np. wodorotwórcze ogniwa paliwowe).

Inwestycja w magazyn energii może przynieść wiele korzyści, takich jak większa niezależność energetyczna, optymalizacja kosztów energii, poprawa stabilności sieci i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jednak koszty i wybór odpowiedniej technologii magazynowania energii zależą od indywidualnych potrzeb, warunków lokalnych i specyfiki systemu energetycznego.

Magazyn energii elektrycznej może być korzystnym rozwiązaniem dla różnych grup odbiorców i sektorów. Oto kilka przykładów:

  1. Gospodarstwa domowe: Magazyny energii mogą być instalowane w domach i mieszkaniach, co pozwala gospodarstwom domowym na przechowywanie energii elektrycznej i wykorzystywanie jej wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Dzięki temu mogą one zwiększyć niezależność energetyczną, ograniczyć koszty energii oraz zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.
  2. Przemysł i firmy: W sektorze przemysłowym i firmach magazyny energii mogą służyć do optymalizacji zużycia energii, zmniejszenia kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenia niezawodności dostaw energii. Mogą być szczególnie przydatne w branżach, gdzie występują szczyty zużycia energii lub potrzeba zapewnienia ciągłości działania.
  3. Instytucje publiczne i budynki komercyjne: Szkoły, urzędy, szpitale, hotele i inne budynki użyteczności publicznej mogą również korzystać z magazynów energii. Mogą one służyć do redukcji kosztów energii elektrycznej, zwiększenia niezawodności dostaw energii, a także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  4. Sieci energetyczne: Magazyny energii elektrycznej mogą mieć zastosowanie również w sieciach energetycznych. Mogą pomagać w stabilizacji sieci, zarządzaniu napięciem i częstotliwością oraz zapewnianiu rezerwy energii w przypadku awarii lub niestabilności.

Warto zauważyć, że wybór magazynu energii elektrycznej zależy od indywidualnych potrzeb i warunków danego odbiorcy. Wielkość magazynu, technologia magazynowania energii i koszty będą różnić się w zależności od przypadku. Warto skonsultować się z profesjonalistą lub specjalistą ds. energetyki, aby ocenić, czy magazyn energii elektrycznej jest odpowiednim rozwiązaniem dla danego odbiorcy.